Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

24006. ZGO.6220.6.2015 Informacja dot. przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża „Siemirowice” realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 77/2, 78/4, 78/5, 79/7 w miejscowości Siemirowice, gm. Cewice, pow. lęborski, woj. pomorskie.
24005. ZGO.6220.6.2015 Decyzja dot. przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża „Siemirowice” realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 77/2, 78/4, 78/5, 79/7 w miejscowości Siemirowice, gm. Cewice, pow. lęborski, woj. pomorskie.
24004. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego ŚMIGIEL JM realizowanego na działce nr 1690 położonej na gruntach miejscowości Śmigiel, gm. Śmigiel, pow. kościański, woj. wielkopolskie
24003. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopaliny ze złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej PRZYSIEKA STARA
24002. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa ul. Bernackiego"
24001. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 5924S, ul. Kolonii Leśnej w Chełmie Śląskim
24000. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i infrastrukturą na dz. ew. nr 1/9, 1/13, 1/14, 1/15, 1/12, 4, 6, 7/2 ( 4-09-30); 4, 5 (4-09-31); 43, 44/1, 45, 57/1, 57/2, 58 ( 4-10-02); 277/1, 277/2 (4-09-23) przy ul. Samarytanka w Dz. Targówek m.st. Warszawy
23999. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni ujmującej wody podziemne na cele socjalno-bytowe i przeciwpożarowe dla budynku magazynowo-biurowego na dz. ew. nr 31/21, obręb 3-14-17 przy ul. Rosiczki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
23998. Budowa budynku wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym na dz. ew. nr 5/5 obręb 1-08-01 przy ul. Racjonalizacji 7 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
23997. Budowa budynku wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym na dz. ew. nr 5/3 obręb 1-08-01 przy ul. Racjonalizacji 7 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
23996. Przeniesienie zbiornika na ciekły argon z parownicą z terenu Huty Arcelor Mittal Warszawa (dz. ew. nr 20/39 obręb 7-11-03) na teren Zakładu Separacji Powietrza Linde Gaz Polska Sp. z o.o. na dz. ew. nr 19 obręb 7-11-03 przy ul. Kasprowicza 132 w Dz. Bielany m.st. Warszawy
23995. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej pomiędzy siecią wodociągową śr. 350 mm w dz. nr 404/2 obręb Nowy Dwór a miejscem wpięcia do sieci wodociągowej śr. 160 mm w dz. nr 873 obręb Minkowice Oławskie w gminie Jelcz-Laskowice.
23994. Budowa zespołu dwóch budynków biurowych z usługami (możliwe funkcje: hotelowe, medyczne, sportu, oświaty, kultury, gastronomii, handlu), częścią magazynową dla biur i usług, garażami podziemnymi z miejscami postojowymi z myjnią oraz infrastrukturą techniczną, zjazdem oraz drogami wewnętrznymi z miejscami postojowymi na działce ew. nr 20 obręb 6-03-02 przy ul. Burakowskiej 14 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
23993. Budowa zespołu dwóch budynków biurowych z usługami (możliwe funkcje: hotelowe, medyczne, sportu, oświaty, kultury, gastronomii, handlu), częścią magazynową dla biur i usług, garażami podziemnymi z miejscami postojowymi z myjnią oraz infrastrukturą techniczną, zjazdem oraz drogami wewnętrznymi z miejscami postojowymi na działce ew. nr 20 obręb 6-03-02 przy ul. Burakowskiej 14 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
23992. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „punkt zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych przy ul. Piotra Curie 2 w Toruniu”

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY