Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

38383. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW (dwie odrębne instalacje o mocy do 1MW każda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 375, obręb Wojnowice, gmina Opalenica
38382. WNIOSEK o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WZŚ.420.11.2018.PK z dnia 27 lutego 2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nowego mostu kolejowego w km 72.209 linii kolejowej nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wlkp."
38381. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach, która stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego.
38380. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa "pod klucz" linii 110kV pomiędzy GPZ Babimost i GPZ Zbąszynek wraz z budową pól liniowych i pola sprzęgła 110 kV ETAP 1
38379. WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego
38378. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych dla planowanej budowy stacji paliw z myjnią samochodową położoną w Koninie na działkach nr ewid. 704/1, 704/2, 693/2, 694 oraz 695, obręb Chorzeń"
38377. Chów bydła w przewidzianej do budowy oborze o obsadzie 96,5 DJP na działce ewidencyjnej nr 164/4 w miejscowości Rostkowo, gm. Czernice Borowe
38376. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego – tłocznia elementów karoserii samochodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach ewid. nr 27/16, 23/5, 50/9, 50/10, 22/11, 39/16, 22/7, obręb Chocicza Mała, gmina Września
38375. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa Centrum magazynowo - produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w Gdańsku na działkach nr 391/6, 482 i 483 obręb 0024
38374. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową i usługami w parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. mjr Mieczysława Słabego 4(dz. nr 22/27, obręb 27) w Gdańsku Matarni”
38373. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin"
38372. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z halami garażowymi oraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Dębogórskiej w Rumi (działka nr 22/3 obr 14)
38371. Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ulicy Dąbrowskiego i ulicy Stoczniowców w Rumi
38370. budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z halami garażowymi oraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Dębogórskiej w Rumi (działka nr 22/3 obr 14)
38369. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa nowej linii do produkcji pianki poliuretanowej wtórnie-wiązanej"

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY