Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

31499. Budowa ulic: Rajska, Rodzinna, Szczęśliwa, Swobodna w Jarużynie
31498. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych: ul. Młyńskiej i Kasztanowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową w Dopiewie, gm Dopiewo
31497. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w Garbach, gm. Swarzędz.
31496. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zmiana przeznaczenia pomieszczeń magazynowych na garaż podziemny, obiektu OLIVIA 7 przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku, dz. nr 394/21 obr. 13”
31495. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa zespołu zabudowy apartamentowej Botanica Jelitkowo wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bursztynowej w Gdańsku, działki nr 271, 269/7, 33/1 obr. 8 oraz 244/1 obr. 7”
31494. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na blacharnię samochodową i pomieszczenia socjalno - biurowe oraz jego rozbudowa o lakiernię na terenie działki nr ew. 264/34 w miejscowości Wtelno, gmina Koronowo
31493. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na blacharnię samochodową i pomieszczenia socjalno-biurowe oraz jego rozbudowa o lakiernię.
31492. Decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.„Uruchomienie produkcji innowacyjnych kompozytowych mieszanek ceramizujących opartych na poliolefinach oraz znacząco ulepszonych modyfikowanych tworzyw sztucznych”, na działce nr ew. 1/21 w miejscowości Zaczernie.
31491. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia obejmującego wydobywanie wapieni, dolomitów i margli ze złoża "Płaza" w Płazie
31490. Budowa zakładu zbierania i przetwarzania odpadów przy ul. Siennickiej 25 dz. 7/3 obr. 092 w Gdańsku.
31489. Wniosek dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z zapleczem usługowo-technicznym w miejscowości Łebunia na działce nr 98/6.
31488. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjno-handlowo-usługowego usytuowanego na działce nr ew. 1867/189 w Jasionce, w związku z instalacją w nim urządzeń do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych."
31487. Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Opole nr OŚR.6220.113.2016.MCH z dnia 03.03.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową i niezbędną infrastrukturą oraz energetycznej sieci dystrybucyjnej, zlokalizowanych w Opolu na działkach 8/4,11/11,12/13 i 9/16, poł. w obrębie 0061 półwieś, gm. Opole,powiat M. Opole,woj. opolskie.
31486. Wniosek oz miane decyzji
31485. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DW nr 321 w km 32+830 w miejscowości Grodziec Mały wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”.

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY