Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

23316. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego i budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem przy ul. Kowalskiej, przewidzianego do realizacji na działkach nr 2, 3, 4 oraz na części działki nr 5 AM 10 obr. Kowale
23315. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Białowieża – Olszak w gminie Pułtusk.
23314. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektów budowlanych firmy MARDOM PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. na terenie nieruchomości o nr ew. 28/2, 29, 30/1, 30/2, 37/3; we wsi Lipniki Stare, gmina Pułtusk.
23313. Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektów budowlanych firmy MARDOM PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
23312. Budowa budynku biurowego ASSECO Poland w Rzeszowie na działkach nr ew.: 362 i 367 obr. 218 Rzeszsów - Wilkowyja Północ.
23311. WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa pod klucz linii 110kV pomiędzy GPZ Babimost i GPZ Zbąszynek wraz z budową pól liniowych i pola sprzęgła 110kV
23310. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hali produkcji artykułów z tworzyw sztucznych wraz z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (parkingi, place, drogi wewnętrzne, instalacje i przyłącza) na działce nr ewid. 548/17, obr 10 Pustków, gmina Dębica”.
23309. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia na terenie działki 3264/244
23308. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach :"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546R, Husów - Tarnawka"
23307. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, realizowanego na działce nr 277 w obrębie Bramka
23306. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"
23305. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23304. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. T. Regera 84 (dz. nr 58/3, 58/15, 58/16 obręb Wapienica) w Bielsku-Białej
23303. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. T. Regera 84 (dz. nr 58/3, 58/15, 58/16 obręb Wapienica) w Bielsku-Białej
23302. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY