Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

22559. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"Rozbudowa regionalnej instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul: Zielonej w Lubawce
22558. wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. o nr ew. 40131/31 i 40131/4 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Ostrołęce
22557. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Wojsławickiej w Chełmie".
22556. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Przebudowę drogi gminnej Gilowa- Wisowa wraz z przebudową przepustu na potoku Jodłówka w ciągu drogi w m. Jodłowa
22555. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "budowa wodociągu w Gminie Jodłowa - etap I dla wsi Dęborzyn, Dzwonowa,
22554. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowych pompowni w miejscowości Kamocin, Papieże i Ostrów, gm. Grabica.
22553. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie i ulokowaniu nowego urządzenia – maszyny do zanurzeniowej impregnacji drewna.
22552. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji do produkcji cementu poprzez remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku danego Warsztatu Mechanicznego wraz z rozbudową instalacji elektrycznej, budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz montażem linii do pakowania cementu szarego na działkach nr 94/106 obr. Trzebionka na terenie Zakładu GÓRKA CEMENT Sp. z o.o., ul. 22 Lipca 58, Trzebinia
22551. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa z przebudową budynku muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 13 w Toruniu”
22550. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie na rynek grupy produktów: zasilaczy i transformatorów elektronicznych, pozwalających na zamienne lub mieszane podłączenie lamp halogenowych i diod LED oraz sterowanie ich ściemnianiem opracowanych w wyniku prac badawczo – rozwojowych przy ul. Służewskiej 8-15 w Toruniu”
22549. Rozbudowa Centrum Logistycznego we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej zlokalizowanego na terenie działek nr:1/4, 1/7, 1/8 AM-15 obręb Oporów oraz dz. nr: 2/8, 2/11, 3/6 AM-16 obręb Oporów
22548. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego stanowiska nalewczego cystern kolejowych", planowanego do realizacji na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/789, obręb Blachownia
22547. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do produkcji olejów bazowych", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/703, obręb Blachownia
22546. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego stanowiska załadowczego alkoholi", planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Mostowej 30a, na dz. nr 371/1, obręb Azoty
22545. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie kompleksu rekreacyjno – sportowego krytego basenu i zespołu letnich basenów otwartych z budynkiem zaplecza szatniowo – sanitarnego, zagospodarowania terenu z parkingiem pn. „Kędzierzyńsko – Kozielskie Centrum Aktywności”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Mostowej 1, na dz. nr 46/3, obręb Azoty

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY