Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

29837. „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów”
29836. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Biskupice dla miejscowości Tomaszkowice, Przebieczany i Bodzanów”;Obręb: Bodzanów, Przebieczany, Tomaszkowice, Lednica Górna
29835. Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
29834. „Wydobywanie ropy naftowej ze złoża Fellnerówka-Hanka”
29833. „Wydobywanie ropy naftowej ze złoża Fellnerówka-Hanka”
29832. Wykonanie wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m"
29831. Budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowie
29830. Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Kostrze
29829. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu
29828. Budowa oczyszczalni ścieków w Stróży
29827. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego basenu – kąpieliska w Wojcieszowie".
29826. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Zmiana przeznaczenia części hali warsztatowej na lakiernię samochodów w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 493 i 493a, działki nr 276/1, 279/5, 279/1, 279/2, 280/1, 282/1, 282/3, 282/4, 282/5 obręb 14, w tym lakiernia w części budynku na działkach 279/5, 282/5 oraz przyłącze gazowe na działkach 280/1, 279/1, 279/2, 279/5, 282/5, 282/1
29825. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
29824. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
29823. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY