Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

33547. Możliwość kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, transporcie odpadów: złomu żelaznego, złomu żeliwnego, złomu metali kolorowych, makulatury, tworzyw sztucznych, szkła na działkach nr 391/1 i 394 obręb 3 Choszczno.
33546. Możliwość kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na zbieraniu, transporcie odpadów: złomu żelaznego, złomu żeliwnego, złomu metali kolorowych, makulatury, tworzyw sztucznych, szkła na działkach nr 391/1 i 394 obręb 3 Choszczno.
33545. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 211/8 obręb Stradzewo i 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno.
33544. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 211/8 obręb Stradzewo i 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno.
33543. Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Choszczno II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 211/8 obręb Stradzewo i 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno.
33542. DECYZJA Nr 88/2017 z 22 listopada2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
33541. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa obiektów stacji paliw płynnych wraz z urządzeniami budowlanymi na działce 2/13, AM – 17, obręb 2 w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2”
33540. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Przebudowa obiektów stacji paliw płynnych wraz z urządzeniami budowlanymi na działce 2/13, AM – 17, obręb 2 w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2”
33539. Rekultywacja kwatery składowania nr 1 na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno działka nr 230/1.
33538. Rekultywacja kwatery składowania nr 1 na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno działka nr 230/1.
33537. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacji w Kirach
33536. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E".
33535. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla części osiedla budynków mieszkalnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E".
33534. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rekultywacji gminnego składowiska odpadów stałych w Potoku Wielkim".
33533. Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 0796T Goźlice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin,Dziewków od km 3+547 do km 5+347

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY