Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

26414. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy zapasowego systemu podczyszczania ścieków w przyzakładowej oczyszczalni ścieków w Ujazdówku
26413. Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą w Pułtusku przy Alei Wojska Polskiego oraz Alei Tysiąclecia na działkach o nr ew. 59/4, 60/4, 61, obręb 11, miasta Pułtusk oraz działki drogowe o nr ew. 2/1, 2/2, obręb 13, miasta Pułtusk; 62, obręb 11, miasta Pułtusk.
26412. Budowa warsztatu produkcyjno-remontowego środków transportu, nadwozi do pojazdów silnikowych na dzialce nr ew. 498/2 obręb Grudna, gm. Szczerców w zakresie realizacji:hali produkcyjnej - istniejący budynek magazynowy - projektowana zmiana sposobu użytkowania; kabiny lakierniczo-suszarniczej; hali montażowej; hali magazowej; miejsc parkingowych dla pojazdów pracowników; niezbędnej infrastruktury.
26411. Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w Rzeszowie na działce nr ew. 313/15 obręb 220 Rzeszów - Załęże.
26410. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej i linii produkcyjnej służącej do liofilizacji owoców i warzyw z zapleczem administracyjno – socjalnym wraz ze zjazdami, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 5964/55 w obrębie 222 Rzeszów –Przybyszówka II”.
26409. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w Nekielce - ul. Jana Pawła II, Nekielska i Wilcza na dz. nr ewid. 182/1, 123/5, 123/7, 169/10, 170/6, 146/4, 146/5, 170/7, 171/1, 173/8, 173/4, 173/16, 173/20, 174/5, 174/4, 175/4, 175/6, 152/2, 176/3, 176/5, 154/7, 177/8, 178/11, 178/8, 178/4, 179/5, 156/6, 180/2, 182/2, 96/3, 194/5, 193, 180/12, 231/1, 194/4, 146/6, 149/15, 152/1, obręb Nekielka
26408. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Świniary we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach: 1, 9/1 AM-2 obręb Świniary, 29 AM-3 obręb Świniary, 19 AM-4 obręb Świniary, 1, 2,7 AM-5 obręb Świniary, 1/1, 1/2, 17 AM-15 obręb Świniary, 1/2, 1/1, 2 AM-16 obręb Świniary, 13, 14, 20/2, 21 AM-17 obręb Świniary.
26407. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Świniary we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach: 1, 9/1 AM-2 obręb Świniary, 29 AM-3 obręb Świniary, 19 AM-4 obręb Świniary, 1, 2,7 AM-5 obręb Świniary, 1/1, 1/2, 17 AM-15 obręb Świniary, 1/2, 1/1, 2 AM-16 obręb Świniary, 13, 14, 20/2, 21 AM-17 obręb Świniary.
26406. „Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów”
26405. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gm. Bychawa na działce o nr ewid. 250".
26404. Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na terenie nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. A. Krajowej za na działce o nr ewid.1142/2".
26403. Wymiana elementów mobilnego systemu zabezpieczeń miasta Krakowa tj.: 4 szt. bram powodziowych, zabezpieczenie lokalnej przerwy w systemie aluminiowych ścianek przeciwpowodziowych na brzegu lewym, zamkniecie mostu Dębnickiego praz zabezpieczenie przejścia w rejonie ul. Przedwiośnie w Krakowie
26402. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników naziemnych z gazem płynnym o pojemności 6,7 m3 każdy, służących do celów grzewczych projektowanego budynku przedszkola z klubem malucha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, położonego w jednostce ewidencyjnej 080103_2 Deszczno na działce nr ew. 115/5 w obrębie 0013 Maszewo.
26401. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hal magazynowo-produkcyjnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na nieruchomości 25/2 i 25/3 obr Rabowice.
26400. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczna na terenie OS. Marianki IV w Świeciu"

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY