Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

27454. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:Osiedle mieszkaniowe Wiszące Ogrody V w Gdańsku, ul. Przytulna, ul. Taneczna
27453. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym z garażem nadziemnym i podziemnym, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą techniczną, oświetleniem zewnętrznym i miejscami postojowymi na działkach nr ew.: 2541/1 i 2541/3 przy ul. Witolda w Rzeszowie.
27452. „Wdrożenie zautomatyzowanej technologii produkcji elementów mebli krzywoliniowych oraz mebli krzywoliniowych” na działce nr ew.: 2702/1 obręb 212 obręb Rzeszów – Staroniwa przy ul. Langiewicza 33 w Rzeszowie
27451. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DLA przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu nowego systemu produktowego innowacyjnych prowadnic jako podstawa dywersyfikacji produkcji oraz ekspansji eksportowej na rynki europejskie, zlokalizowanego na działce nr ew. 3071/9 (k.m. 10 obręb Blanowice).
27450. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej zlokalizowanej w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego na działach nr 3746/15, 3746/16, 3746/17, 3746/28, 3746/31, na halę magazynowo-produkcyjną, gdzie realizowana będzie obróbka profili stalowych i blach oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów i dróg dojazdowych"
27449. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 100 w obrębie geodezyjnym 0006 Kneblowo w gminie Radzyń Chełmiński”
27448. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci wodociągowej przesyłowej z rur PE Dz110 mm o długości L= 2855 m łączącą istniejący wodociąg w miejscowości Brzostówka, gmina Serniki z istniejącym wodociągiem w miejscowości Wólka Zawieprzycka, gmina Serniki
27447. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci wodociągowej przesyłowej z rur PE Dz110 mm o długości L= 2855 m łączącą istniejący wodociąg w miejscowości Brzostówka, gmina Serniki z istniejącym wodociągiem w miejscowości Wólka Zawieprzycka, gmina Serniki
27446. Budowa zakładu przetwórstwa ryb na dz. nr 110/14 obręb Żelistrzewo, Gmina Puck
27445. Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo
27444. Budowa farmy fotowoltanicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5 MW na działce o nr ew. : 48/2 obręb 0008 Łebcz w rejonie miejscowości Łebcz (woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Puck) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii
27443. „Budowa basenu portowego w Piszu na działce o nr 370/2, obręb Pisz 2 wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz na działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.”
27442. Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr S-1 i S-2 zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Błądzikowo
27441. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na postawieniu elektrowni wiatrowej o mocy 990 kW na działce 5/2 przy ul. Gombrowicza 3
27440. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY