Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

25099. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,,Łęgowo VII” na fragmentach działek nr ewidencyjny 256/3, 257, 258/3, 259 obręb Golubki, gmina Kowale Oleckie i 41/7, 47/2 obręb Łęgowo, gmina Olecko (Pole A) oraz 47/1 obręb Łęgowo, gmina Olecko (Pole B).
25098. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża gazu ziemnego Rawicz
25097. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża gazu ziemnego Rawicz
25096. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kąclowa, gm. Grybów- etap I"
25095. modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 13105 Narewka Masiewo
25094. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach : Budowa dwóch zbiorników na gnojowicę zlokalizowanych na terenie istniejącej fermy bydła w miejscowości Pępowo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr. ewid. 13/2 obręb Pępowo.
25093. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Produkcja kruszyw budowlanych oraz zbiórka złomu przez „Z.K” s.c. Józef Żurawski, Krzysztof Żurawski, Grzegorz Żurawski w Zabrzu przy ul. Witosa” – (miejsce realizacji działki nr: 1681/158, 1683/158)
25092. Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „MAŁOCICHOWO”, położonego w części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo.”
25091. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
25090. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka i przebudowa mostu na rzece Chechło w ciągu DP 1009K”
25089. hodowla bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 345,10 DJP zlokalizowanych w miejscowości Strzelce Wielkie, gm. Piaski, na terenie nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 127/3 i 128/1, obręb Strzelce Wielkie”
25088. Budowa „Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rychtalskiej 20a we Wrocławiu”, przewidzianego do realizacji na dz. nr 11/6 AM-3 obręb Kleczków,
25087. Budowa „Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rychtalskiej 20a we Wrocławiu”, przewidzianego do realizacji na dz. nr 11/6 AM-3 obręb Kleczków,
25086. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie dostępności węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa. Etap III. + Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285-41+744”
25085. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin – Olszowa. Etap III. Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285 - 41+744

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY