Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

31791. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Katowickiej w Jaworznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej"
31790. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Stałym w Jaworznie-Etap III”
31789. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Martyniaków w Jaworznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej"
31788. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
31787. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
31786. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
31785. wpływ przedsięwzięcia na środowisko
31784. ,,Budowa hali stolarsko – tapicerskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Rzeszowie” na działce nr ew. 270/13 w obrębie 220 Rzeszów – Załęże
31783. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Grabonóg, gmina Piaski, na terenie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 149/12, obręb Grabonóg"
31782. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie – Unichowo”
31781. Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby
31780. Decyzja przenosząca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
31779. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mieszanek kruszywowych dla budownictwa drogowego przy ul. Londzina 115 (dz. nr 488/9 obręb Międzyrzecze Górne) w B-B
31778. dla stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Chrzanowskiego 54-56 we Wrocławiu
31777. Uruchomienie zakładu zbierania zużytej puszki aluminiowej na terenie istniejącej hali przy ul. Grabiszyńskiej 241 we Wrocławiu

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY