Witamy na stronie www.decyzjasrodowiskowa.pl

Codziennie w Polsce rejestrowane jest od kilkudziesięciu do kilkuset wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie określana jako Decyzja środowiskowa lub DŚU) w tym również samych decyzji będących odpowiedzią na ww. wnioski.

Wydawanie tych decyzji dotyczy inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te podlegają uregulowaniom prawnym – Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. To ta ustawa powoduje, że każda inwestycja, która zakwalifikowana jest do zastosowania przepisów Prawa ochrony środowiska podlega upublicznieniu samego procesu ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Portal te udostępnia właśnie te informacje. Jeśli jesteś zainteresowany przebiegiem procesu uzgadniania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia to tutaj go znajdziesz –  Poniżej kilka ostatnich wydanych wniosków i/lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli jesteś zainteresowany szerzą informację poszczególnych pozycji wybierz z „Menu” kategorię „Decyzje środowiskowe„:

35878. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Przebudowie drogi powiatowej nr 4933P Domachowo – Rębowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Bodowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
35877. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
35876. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji odlewni magnezu przy ul. Wyzwolenia 84 (dz. nr 4253/16, 4543/2, 4256, 4258/2, 4257 obręb Lipnik)w Bielsku-Białej
35875. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."„Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule »zaprojektuj i buduj«”
35874. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolei linowej w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn stanowiącej etap III rozbudowy stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski” zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2941/1, 2942, 83/3, 2943/2, 88/9, 89, 103, 104, 105, 2944/4 położonych w miejscowości Kluszkowce
35873. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia – Domachowo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”.
35872. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
35871. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 17 domów rekreacji indywidualnej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, co, elektryczną) z podziałem na VIII etapów realizacyjnych, na działkach nr 2515/59, 2515/60 oraz części działki nr 2515/58 obręb Kluszkowce, gmina Czorsztyn wraz z przebudową infrastruktury – kolidującego fragmentu sieci wodociągowej na działce nr 2515/58” zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2515/59, 2515/60 oraz części działki nr 2515/58 położonych w miejscowości Kluszkowce
35870. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Przebudowa stacji paliw płynnych w zakresie technologii paliwowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dz. na 10318/3, ul. Stacha Konwy 3 w Ostrołęce
35869. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi wewnętrznej Borki – Jeziorek oraz remont drogi wewnętrznej Borki Jeziorek – Grzymałków ul. Kościelna”
35868. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kisielicach' położonej w Kisielicach, ul. Sienkiewicza, na działkach nr 161/4, 176, 188, 189, 190, 191, 212 obręb nr 1 Kisielice, gmina Kisielice.
35867. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wykorzystaniem odpadów na działce nr 630/3 w miejscowości Sampława, gmina Lubawa.
35866. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolei liniowej w miejscowości Kluszkowce, Gmina Czorsztyn stanowiącej etap III rozbudowy stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski” zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2941/1, 2942, 83/3, 2943/2, 88/9, 89, 103, 104, 105, 2944/4 położonych w miejscowości Kluszkowce.
35865. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu scalania gruntów na obiekcie "Dębitka i inne" położonym w mieście Siemiatycze i obrębie Baciki Dalsze gmina Siemiatycze.
35864. Budowa budynku przetwórstwa warzyw - kwaszarni ogórków i przechowalni kapusty z obiektami towarzyszącymi.

START

Jeśli zajmujesz się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, tworzysz raporty środowiskowe, interesujesz się toczącymi się inwestycjami, które znacząco lub potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko? Tu znajdziesz wszystkie te informacje.

WKRÓTCE

Planujemy uruchomienie "Newslettera". Już wkrótce będziesz mógł otrzymywać wszystkie te informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail.

SONDA

Czy informacje na tej stronie są przydatne?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

SPONSORZY